Workcamp Leader, 29. 6. 1987, ?

Questions to the narrator

Metadata

Location ?
Date 29. 6. 1987
Length 12:33

Watch and Listen

Full video (mp4, 12 min)
Preview video (mp4, 1 min)
Audio track (mp3, 12 min) Show player
×
0:00
0:00

TranscriptPlease note that this transcript is based on audio tracks and doesn't have to match exactly the video

Ha valaki most eljönne egy ilyen magyarországi nemzetközi munkatáborba, azt hiszem, kissé meglepődne azon, hogy mennyire lazák. Hová lett a régi marxista, leninista ideológia és buzgalom?

Ez egy munkatábor, nem politikai tanulmányi csoport vagy ilyesmi. Ide dolgozni jönnek. Azért jönnek, hogy jól érezzék magukat, hogy a lehető legkellemesebben töltsék a nyarukat, túlságosan kommersz szellemiség nélkül. Sajátos módon próbálnak hozzáállni, ezért jönnek ide. És nem próbálunk szocialista, gazdasági nézőpontot mutatni nekik, csak azt adjuk, amit akarnak. Nem akarják a marxizmust és a leninizmust sem.

De itt is van néhány politikai cél, úgy értem, hogy ma egy beszélgetőcsoportban az 1956-os úgynevezett ellenforradalomról beszéltél. Tehát, mi a célod ezekkel a beszélgetésekkel, mit próbálsz elmondani nekik?

Azt akarjuk, hogy megnyíljanak, és szeretnénk hogy lássák, nem különbözünk tőlük, olyanok vagyunk, mint ők, és szeretnénk valamilyen módon összetartozásra ösztönözni őket. Össze akarjuk kapcsolni a két ideológiát. Tehát szeretnénk nekik egyfajta összetartozást sugallni, ami sokkal fontosabb, mint a különbségek.

Tagja vagy a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetségnek, a KISZ-nek. Miért?

Úgy gondolom, hogy nincs különösebb ok, csak egyszerűen tenni akarok valamit. Olyan munkát akarok csinálni, amely tőlem függ, attól amit csinálok, amin változtatni tudok, és sok-sok dolgot kell elvégezni. Egy jó társadalom nem elégedhet meg önmagával L'art pour l'art módon, nem így működik, tenni kell érte, hívhatjuk ezt KISZ-nek vagy másnak, ez igazán nem számít. Csak aktívaknak kell lennünk valamiben. Nem vagyok ..., ez az egyik oka. A másik ok, hogy figyelembe kell venni az ember személyiségét. Én inkább aktív vagyok, nem passzív típus, ez a második. Harmadrészt azért, mert hiszek benne. Igazán hiszek benne, és úgy gondolom…

Bocsánat, miben is hiszel pontosan?

A szocialista rendszerben, függetlenül attól, hogy el tud-e érni dolgokat, vagy sem. Tényleg nem számít. A lényeg a fejlődés, az evolúció fontos dolog, és azt gondolom, hogy a szocializmus az összes filozófia közül, és hangsúlyozom, hogy filozófia, fejlettebb, mint bármely más filozófia, amelyet az emberiség már létrehozott vagy megvizsgált. És egyszerűen csak hiszek az evolúcióban vagy a fejlődésben, mindegy minek hívjuk.

Egyes kritikusok szerint ezt a rendszert továbbra is csak egy felső csoport vezeti, és a fiatal kommunista tagok nem igazán tudják ezt megváltoztatni. Csak átvehetik majd a vezetést. Mit szólsz ehhez?

Ez oda-vissza működik. Ez nem mindenekelőtt a Magyar Kommunista Ifjúság, bocsánat, először is a Magyar Szocialista Munkáspárt, aztán a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség. Az egyik az, hogy ezek egyfajta apa-fia viszonyban vannak egymással. Nyilvánvalóan követem az ötleteket, a főbb gondolatokat, hangsúlyozom, a Szocialista Párt fő gondolatait. Amit a környezetemben tehetek, azt a párt nem tudja megtenni, és ugyanez igaz fordítva is. Tehát van egy saját munkám, mint az Ifjúsági Liga tagja, és nekik is megvan a saját feladatuk. Nem kérdés, hogy jól tudjuk-e koordinálni ezt vagy sem. A párt figyelembe veszi és kikéri a Magyar Ifjúsági Tanács központi bizottságának, a helyi központi bizottság véleményét. Tehát nincs olyan messze a párttól, csupán saját területei vannak, amelyeken dolgoznia kell.

Úgy gondolod, hogy a párt elég demokratikus? Megfelelő mértékben hallgat az olyan emberekre, mint te?

Attól függ, hogy hol. A part nyílván nem lép be, nem kopog be minden házba és kéri ki a véleményüket. Ez nyilvánvaló. Szerintem demokratikus, abból a szempontból, hogy van saját ellenfele. És amíg megvan a maguk ellenfele, addig elegendő információval rendelkeznek saját országukról. Amíg mindez így marad.

Tehát azt mondod, hogy megvan a saját ellenfele. Pontosan mit értesz ez alatt?

Magán a párton belül, természetesen, ezen belül.

… különböző nézetek a párton belül...

Természetesen. Mindenkinek megvan a saját véleménye. Úgy értem, nagyon-nagyon furcsa lenne, ha mindenkinek ugyanaz lenne a véleménye, mint a másiknak. Nagyon irreális és naiv dolog lenne ezt gondolni. De ez a lényeg, hogy felvessük és megvitassuk ezeket a kérdéseket.

Gondolod, hogy emberek, fiatalok jönnének ide, ilyen táborokba a világ minden tájáról? Mit gondolsz, mit kínál legfőképpen számukra a magyar kommunizmus?

Hogy legfőbbképpen mit, nem tudom, mert nem tudom, mit kínál a többi. Mi egy helyet teremtünk nekik, közös nevezőt, ami ebben az esetben a földeken végzett munka, vagy bármilyen elvégzendő munka. És lehetőséget teremtünk. Ennyit adhatunk nekik; a többi tényleg rajtuk múlik.

Vannak, akik azt mondják, hogy sok fiatalnak még a magyar rendszerben is azt a legnehezebb elfogadnia, hogy a Magyar Szocialista Munkáspártnak vezető szerepe, teljes hatalma van. Hogyan válaszolnál erre a kritikára, ha egy táborban ez felmerülne?

Meg tudnád ismételni a kérdést egy kicsit konkrétabban…?

Néhány fiatal azt mondja, hogy a probléma, ami a legnehezebben elfogadható még a magyar rendszerben is, hogy a Magyar Szocialista Munkáspártnak mindenható, vezető szerepe van a társadalomban. Hogyan reagálnál erre a kritikára?

Magyar fiatalokra gondolsz?

Valójában külföldi fiatalokra gondolok.

Pár évet itt kellene élniük, hogy ezt ellenőrizzék. Például változtassuk meg az egészet, és mondjuk azt, hogy a magyarok mondanák ezt. Megvizsgálnám, hogy ki mondja. Vajon egy cselekvő ember, aki próbálkozik, vagy sem. Hogy valóban érzi-e, hogy van felső irány. Természetesen vannak irányok. Melyik országnak nincs hatalma? Nincs olyan ereje, amely mindenek felett áll? Ez természetes.

Néhány fiatalnak a legnehezebben elfogadható dolog a magyar rendszerben a kommunista párt mindenható, vezető szerepe, amely politikailag uralja a társadalmat. Hogyan reagálnál erre a kritikára?

Mutass nekem fiatalokat bárhol a világon, akik elégedettek. Fiatalnak lenni azt jelenti, hogy elégedetlenek vagyunk, ez nyilvánvaló, aki elégedett, azzal valami nincs rendben. És ez a mi munkánk, ez tart minket fejlődésben vagy tart egy bizonyos országot. A második részből kiindulva annyi, hogy a világon mindenhol van vezető vagy irányító. A kérdés az, hogy hogyan működik? Milyen filozófia, elmélet vagy gyakorlat alapján? Le lehet váltani vagy nem? Milyen más hatalommal lehetne leváltani, ha le kellene váltani? Vagy nem lehváltani, hanem fejleszteni, ha szükséges. Ilyen esetben csak a fiatalok tudnak tenni valamit, úgy értem, nyilvánvalóan ez a logikus, legalábbis számomra. És ha egy fiatal ilyen kérdést tesz fel nekem, az teljesen természetes.

Mit szólnál, ha azt mondanák, hogy a pártnak túl nagy a hatalma? Nem enged elég teret az ellenvélemény szabadságának, az ellenállásnak.

Azt válaszolnám, hogy az Osztrák-Magyar Birodalom még hatalmasabb volt. Az Etióp Birodalom azokban a időkben még hatalmasabb volt. Hitler hatalma még erősebb volt és így tovább, folytathatom tovább. Nagy-Britannia hatalma óriási volt. Minden az emberektől függ, fenntartja-e ezt a hatalmat, vagy sem. A kormányunk csak akkor marad hatalmon, ha az emberek azt akarják, hogy így legyen, vagy ha nem akarják, hogy így legyen, akkor nyilvánvalóan tesznek valamit ez ellen. Tehát azt mondanám, akit ez zavar, tegyen ellene.

És úgy véled, hogy a magyarok tudnának ellene tenni?

Úgy gondolom, hogy ez mindig az embereken múlik. Az, hogy valamit jól vagy rosszul csinálsz, mindig az embereken múlik. Kérdés, hogyan értelmezed, és azt hiszem, hogy ha elég aktívnak érzed magad, és úgy érzed, hogy jogos amit tenni szeretnél, akkor aktívnak kell lenned ebben a kérdésben. Más szóval, nem szabad hátradőlni, és hagyni a dolgokat. Még a szocializmust is félre lehet érteni, sőt, a kapitalizmust is maga módján.

Workcamp Leader (?)

Workcamp Leader