István Tilinkó, 23. 6. 1987, ?

Questions to the narrator

Metadata

Location ?
Date 23. 6. 1987
Length 12:11

Watch and Listen

Full video (mp4, 12 min)
Preview video (mp4, 1 min)
Audio track (mp3, 12 min) Show player
×
0:00
0:00

TranscriptPlease note that this transcript is based on audio tracks and doesn't have to match exactly the video

Milyen körülmények között zártak ki a pártból? Tudom, ennek még nincs vége, de milyen körülmények hatására történt ez?

Ez a pártkizárás egy ittas járművezetésért volt. Ittasan elfogtak gépjárművezetésért, ezért volt a pártkizárásom. Hát, ebből az történt lényegében, hogy végig nem ment a dolog, nem várták meg, míg döntenek, hogy mi lesz, mert jó, pénzbírság, minden, akkor ugye nem várták, hogy mi van, ez volt odaírva és akkor csak pénzbírsággal büntettek meg. És ők meg egyből, mielőtt megjött a vége a dolognak, akkor itt már döntöttek, hogy ki kell zárni a pártból.

Ez az egész folyamat, a kizárásodnak a folyamata, úgy érzed, hogy ez igazságosan zajlott le, vagy úgy gondolod, hogy kiszúrtak veled?

Nem.

Elmondanád az egész folyamatot, hogy hogy történt? Tehát amikor elkaptak, utána hova kellett menned tárgyalásra?

Az egy teljesen olyan dolog volt, hogy még ő nekik semmi közük se volt hozzá, az egésznek, mert még a rendőrségnél volt az ügy, mikor ők már evvel az ügyben döntöttek a kizárásban. Hát, most visszamondva, azt mondták, hogy egy lopás még akkora nem bűn, mint egy ittas járművezetés, és én nekem ez nagyon megütötte a fülemet. És ezt olyan személy mondta, aki vezetőségi párttag, meg mit tudom én, mi. És ez, ennyi.

Úgy gondolod, hogy minden párttagot ugyanilyen módon kezelnek, vagy vannak párttagok, akiket másként?

Nem minden párttagot így kezelnek. Magasabb beosztású párttagot nem így kezelnek, azt nem így kezelik, nagyot máshogy kezelnek, úgy, hogy nem is tud senki se, úgy elsimítják az ügyüket.

Mi lenne, ha egy magasrangú pártfunkcionáriussal vagy a párt első titkárával történne ez, ugyanígy kezelnék-e?

Nem. Nem.

Mit csinálnának velük? Mennyire lenne ez más?

Ejnye-ejnye, még az se, még tagság elé se hoznák az ügyüket, mert történt már ilyen vállalaton belül, tagság elé se hozzák az ügyet, az az igazság.

Tehát, hogy miért léptél be a pártba, és hogy még mindig hiszel-e a pártnak az ideológiájában, vagy rendszerében? Hogy változott meg a véleményed?

Én hiszek a pártnak az elméletében, csak az az igazság, hogy mire föntről, a pártvezetésből, már a minisztériumból lejön a döntés, akkor a vállalati pártvezetők, vagy a vállalati igazgatók, vagy akár vállalati vezetők teljesen másképp döntenek a dolgokban, mire lejön a vállalathoz egy döntés. Az az igazság, hogy meghozzák megyei, minden, mire odakerül egy vállalathoz, akkor már másképp döntenek. De már megyein is, mert az, hogy egy megyei párttitkár, az önuralmat érez magának, önuralmat egyszerűen. Meg egy vállalati párttitkár is önuralmat, mert ő az úr. Pedig álljon oda termelni, aztán utána lehet önuralmas. Én az véleményen vagyok, legalábbis vele, álljon oda ő is termelni, aztán kész, akkor lehet önuralmas párttitkár, na, addig még ő csak az, hogy elmegy ide-oda, azzal pártdolgokat nem lehet elrendezni. Meg azzal, hogy mit tudom én, városi pártbizottságnak, gondolom, látták, hogy milyen az épülete, azzal nem lehet megvalósítani, az ország, hogy fölfejlődjön. Az országot úgy lehet fölfejleszteni, hogyha igenis, hogy dolgozik mindenki és akkor kész. Ez volna a véleményem. Bízok én a pártban még, csakhogy az, hogy egyelőre az országunk, úgy érzem, hogy elég nehéz anyagi helyzetben áll, mert tartozás ide-oda, elég válságos helyzet van mostan Magyarországon, elég válságos helyzet van. Úgy érzem, hogy ezt, hogy kiküszöböljék, ehhez elég sok dolognak el kell telni, sok mindennek.

Szerinted a párt és a pártvezetőség figyel-e arra, hogy a párttagok, az egyszerű párttagok hogyan gondolkoznak?

Hát, szerintem vállalati szinten se figyelnek oda. Inkább fenn, miniszteri szinten, oda… Hát, most megemlíteném, Kádár elvtárs megmondta most legutóbb a születésnapján, hogy nem öt évig kell egy valamin gondoskodni, hogy döntünk, hanem azonnal dolgozni kell és azonnal ki kell adni az engedélyt, hogyha valaki újítást bead, vagy akármi. Ezt nem ötévenként kell, hogy öt-hat évig aztán egy újítást, csak a pénz menjen rá, mint vállalaton belül is, öt-hat év és aztán mégis utána úgy kell megvennünk, kapitalista országtól kell megvennünk az anyagot hozzá. Ezt nem. Ezt megmondta Kádár elvtárs a hetvenedik születésnapján, hogy dönteni kell és igaza van neki. Csak őneki, mire lejön ugye akármilyen dolga, már az írás, már a megmondás, akkorra már teljesen másképp csinálják. Ez a lényege neki, az egésznek.

Van-e valami előnye egy olyan egyszerű párttagnak, mint te abból, hogy párttag?

Én nekem annyi előnyöm van, hogy albérletben lakunk. Semmi előnyöm. Én nekem nem volt előnyöm semmi. Hogyha valaki vezetőségi párttag, vagy már úgy, hogy magasabb beosztásban van vállalaton belül, annak van előnye, mert el tudja magának intézni lakását, kérdéseit, ezt-azt, megoldja, mert ő már a megyei pártbizottságon is ott van, ismerik őt, mit tudom én. Egy egyszerű párttagnak semmi előnye nincs ebből, semmi előnye. Az, hogy még arra is irigyek, hogy mert ő már földbe termel, vagy akármi, vagy mellékfoglalásban foglalkozik, vagy GMK-zik, arra irigyek egy magasabb beosztású párttagok.

Érez-e felelősséget a párt vezetősége vagy pedig inkább csak a funkció előnyeit akarják élvezni?

Hát, ez olyan kérdés, hogy egy része érzi, hogy felelős, más része nem. Ez olyan hány százalékos? Ötven százalékos arányban lehet. Ötven százalékos arányban lehet mondani, hogy melyik érzi, hogy felelős valamiért, másik nem érzi, hogy felelős valamiért, inkább ők élnek evvel a jogukkal, hogy ők vezető beosztású emberek és aztán azt döntenek, amit akarnak.

Amikor a gyárban a fegyelmi tárgyalásod történt, akkor azt úgy gondolod, hogy az egy igazságos, meg egy fair játék volt, vagy úgy érzed, hogy igazságtalanság történt veled?

Én szerintem igazságtalanság történt, mert ettől súlyosabb dolgokat vétettek már magasabb beosztású emberek is, azokkal meg nem járt ilyen fegyelmi eljárás. Én ennyit tudok csak mondani erről.

Könnyű-e kilépni a pártból vagy ez nehézségekbe ütközik?

Vállalaton belül nem találkoztam, megmondom őszintén, mert ottan, ha kilép a pártból, akkor inkább aki párttag, akkor jobb, ha otthagyja a vállalatot, ezt már előre megmondták egy-két…, már megsúgták neki, hogy inkább jobb, hogyha a vállalatot, mert az nem jól jár, hogyha valaki a pártból kilép.

Érdekesek-e ezek a pártgyűlések vagy inkább unalmasak általában?

Hát, ezeket a pártgyűléseket nem lehetne izgalmasnak mondani. Egy egyszerű, van, aki szunyókál rajta, mit tudom én. Nem, egyhangúak. Egészében egyhangúak. Egy dologról, gazdasági helyzetről beszélnek, kész, mikor vannak ilyen konferenciák, akkor azt fölhozzák, ugyanazt, amit a fölső pártbizottságon, már a minisztériumban fent, azt utána majdnem, hogy elismétlik újra, amit tévében az ember hall, mit tudom, rádióban, még egyszer elismétlik. Ezek vannak. Vállalatnak a gazdasági helyzetérűl beszélgetnek, kész, ennyi az egész.

Milyen volt a hangulat, azon a gyűlésen, amikor kizárták Önt a pártból?

Hát, én nem voltam ott azon a gyűlésen, nem mentem el, direkt, mert tudtam, hogy mi lesz. És akkor, hát, egy-két magasabb beosztású embernek, annak nem ez volt a véleménye, a kizárás, hanem hogy továbbra is maradjak. És akkor a többiek meg csak úgy, hogy föltartsák a kezüket, hogy kizárás, azt kész. Ez egy nem egy egyhangú szavazat volt, úgy értve. És a többiek mennek a több…, aki föltartsa a kezét, aztán kész, vége, inkább ez volt a vélemény.

István Tilinkó (?)

István Tilinkó

Tilinkó István munkást az 1980-as utolsó éveiben kizárták a Magyar Szocialista Munkáspártból ittas járművezetés miatt. Elmondása szerint igazságtalan volt a kizárás, mert a jogos pénzbüntetését megkapta, de még rendőrségi szakaszban volt a vizsgálat, amikor a kizárás megtörtént. Úgy vélte, magasabb pozícióban lévő párttagot nem érte volna ilyen büntetés, ő megúszta volna enyhe figyelmeztetéssel. Sérelmezte, hogy egyszerű párttagként semmilyen előnyöket nem élvez, nem hallgatják meg, a párt nem kíváncsi a véleményére. Viszont önként nem lehet kilépni a pártból, mert akkor jó eséllyel az állását is elveszíti a munkavállaló.