Sándor Nagy, 23. 6. 1987, Budapest, Hungary

Metadata

Location Budapest, Hungary
Date 23. 6. 1987
Length 08:46

Watch and Listen

Full video (mp4, 8 min)
Preview video (mp4, 1 min)
Audio track (mp3, 8 min) Show player
×
0:00
0:00

TranscriptPlease note that this transcript is based on audio tracks and doesn't have to match exactly the video

Hogyan választották meg a vállalati pártbizottság titkárává?

Hát, huszonhat éve dolgozom itt, a vállalatnál és korábban is voltak a gazdasági funkcióimon kívül társadalmi funkcióim, KISZ-titkár, párt-alapszervezeti titkár. Politikai képzettségem felsőfokú és hát a gazdasági munkámban is meg voltak velem elégedve. Mindenki ismer itt a vállalatnál és hát tulajdonképpen, gondolom, hogy ezért nyertem meg a, tulajdonképpen a szavazatokat a pártbizottsági tagoknak.

Kinevezését a városi pártbizottságnak jóvá kellett-e hagynia?

Hát, nem a kinevezésemet. Tehát tulajdonképpen itt csak olyan irányú beszélgetések voltak, hogy kik jöhetnek számításba a választás során, tehát kik jöhetnek számításba a pártbizottsági titkári funkcióra. Hát, a beszélgetésen tulajdonképpen az én nevem hangzott el legtöbbször és ennél fogva, hát, gondolom, azért jelöltek engem és ehhez természetesen a városi párt is egyetértett ezzel a kollektívával.

Miért nem minden munkás a gyárban párttag? Tehát miért nem mindenki tagja a pártnak a gyárban?

Hát, a párt, az egy élgárda, egy élcsapat, csak a legkiválóbbak lehetnek a tagjai. Természetesen a jelentkezéskor sok mindent figyelembe veszünk, de ki kell tűnni bizonyos dolgokkal a gazdasági munkában. Abban, hogy a pártnak a politikáját vállalja valaki és azért kész cselekedni, aktívan dolgozik a közösségért, közösségi ember, kollektív szellemben tud gondolkozni, ezek a leglényegesebb vonások és csak ezek az emberek lehetnek a párt tagjai.

Miért van szükség a pártra is a gyárban a szakszervezeten kívül?

A párt tulajdonképpen a vezető erő Magyarországon, a proletár hatalomnak a pártja. A leghaladóbb gondolkodásúak, ugye a munkásosztálynak az emberei, vesznek részt a pártban. A pártnak az egység megteremtésében óriási szerepe van. A párt tagjai mindenütt jelen vannak a munkahelyen és az egységes gondolkozást, szemléletet segítik elő a munkánkban. Emellett természetesen a szakszervezetnek nagyon fontos szerepet tulajdonítunk a demokratikus döntések meghozatalában, mert széleskörűen támaszkodik minden egyes dolgozóra.

Tulajdonképpen egy példával úgy szeretném alátámasztani ezt, a pártbizottság szerepét, hogy teszem azt, hogy a vállalatnak van egy nagyon gazdaságos terméke, ami nagyon sok nyereséget tudna a számára biztosítani. Ugyanakkor vannak a népgazdaságnak olyan elvárásai, hogy exportot kell termelni, vagy a lakosságot jól el kell látni, magas színvonalon, jó minőségű termékekkel. A párt segít abban a döntésben, hogy tulajdonképpen nem mindig első az, hogy a vállalat saját részére milyen nyereséget tud biztosítani, hanem vannak népgazdasági érdekek és ilyen például az exporttermelés és ilyen a belföldi ellátás, tehát a lakosságnak az ellátása, ez is politikai kérdés és ezért ebben a döntésben, nyilvánvaló, hogy fontos szerepe van a pártnak.

Gondolja, hogy azok az emberek, vagy személyek, akik a párt politikáját nyíltan megbírálnák a gyárban, azok ellen valamilyen fegyelmi eljárást kéne indítani, vagy megbírálni őket?

Mi annak örülünk, hogyha bírálnak a mi politikánkat, vagy esetleg intézkedéseinket bírálják, mert úgy gondoljuk, hogy az őszinte bírálat, az előbbre visz bennünket. Ha esetleg ez a bírálat nem megalapozott, akkor természetesen ennek nem szabad hangot adni. Ezt minden esetben kivizsgáljuk, ha akárhonnan is jön ez a bírálat, hogy valóban helytelen-e valamilyen intézkedés, vagy valamilyen döntés és azt fölülvizsgáljuk akkor is, hogyha nem a párttagoktól jön esetleg ez a bírálat.

Mit gondol arról, hogy a gazdasági és társadalmi reformfolyamat eredményeképpen a Magyar Szocialista Munkáspárt veszíthet-e vezető szerepéből a társadalomban, és miért?

Véleményem szerint a párt politikája nem változott lényegében és alapjaiban. Időszerűsége néhány intézkedésünknek nyilván, hogy megkérdőjelezett, tehát természetesen a pártnak az a feladata, hogy a mai helyzetben, összegezve a mai helyzetet, a körülményeket, a feltételeket, egy új irányvonalat határozzon meg, nem alapjaiban eltérőt, hanem olyan értelemben, hogy a mai helyzetben konkrétan az egyes párttagoknak mi a teendője, milyen politikát kell folytatni és hát természetesen, véleményem szerint, nem veszít a párt ezzel a tekintélyéből. Nagyon nyílt, őszinte politikát folytatunk, ezt az emberek érzik jelen pillanatban, mi úgy érezzük. Nyilvánvaló, nagyon oda kell figyelni és társadalmasítani kell a döntéseinket, 'legalolról' jövő dön…, információnkat is föl kell használni, tehát a széles tömegek közül jövő információinkat, hogy helyesen döntsünk.

Mit gondol arról, hogy nem működhetne-e a gyár gazdaságosabban és hatékonyabban, hogyha a párttevékenység megszűnne itt és csak a párt…, az á…, a vállalatvezetés és a szakszervezetek irányítanák a vállalatot?

Abban biztos vagyok, hogy nem működne eredményesebben, mert ezt az irányvonalat, amit tulajdonképpen a népgazdaságban jelen pillanatban vezetünk és előirányoztunk, ez a párt politikájának felel meg, tehát ennek megfelelően, ennek a vállalatnak is megvan a népgazdaságban betöltött helye és szerepe. A párt nem határoz meg külön irányvonalat. Az, ami jelen pillanatban a népgazdaságban nagyon fontos kérdés, azt ez a vállalat, ez a vállalat is betölti a népgazdasági szerepét. Természetesen ez a párt politikája és nem gazdálkodhat más irányba, mint amit mi meghatároztunk a számára.

Sándor Nagy (1946)

Sándor Nagy

1946-ban született.

1989 őszén szerepelt az MSZMP októberi kongresszusára összeállított kongresszusi jelöltek listáján, amit a Szeged városi pártbizottság állított össze.

Nagy Sándor a Szegedi Szalámigyár és Húskombinát pártbizottságának titkára, a gyár üzemvezetője a Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozatát kapta a belügyminisztertől április negyedike alkalmából 1989-ben.